Feb 12, 2009

mcqueen för targetnu måste jag skriva något dumt igen. här är alexander mcqueens kläder för target.
http://www.nylonmag.com/?section=album&albid=210

No comments: