Feb 11, 2009

hieroglyf poem

"Jag är en lite kokodil i nilens varma ström, simmar uppströms för jag har glömt. Glömt allt jag lärt och allt jag visst. ty jag är en lite egyptisk krokodil, djupt i ditt lilla syndiga inre"

No comments: