Feb 13, 2009

en blå indianbild

jag står så rakt som en pelare av stål. någon kan bära mig som en stege under armen.

No comments: