Apr 1, 2009

på lunchen såg vi något vi ville röra mjukt som rörde sig mycket orörligt spattigt: en liten hund / FAIL video

No comments: