Mar 31, 2009

penelope jarl frost

jarl har dött. det är synd och om man fortfarande uttryckte sina känslor via gester skulle jag lyft på min hatt och satt den till bröstet och slagit ner blicken och tyst gett min homage. jarl är för övrigt ett förträffligt namn. jag borde egentligen heta penelope jarl frost. eller jarl penelope frost. penelope mest för att det är ett obskyrt hopkok av stavelser som jag ej kan uttala. som bäst säger jag PeniLoupi.

No comments: