Mar 31, 2009

kat

min mamma brukade säga att jag är som en katt som man inte kan bestämma över, som vill kela och ha sällskap ibland och ibland vill vara ifred och fräser men att det alltid är på kattens villkor och att man inte vet när den ska vara kärleksfull. det fick mig nu att bli ledsen för det verkar vara jobbigt att älska någon sådan.

No comments: