Mar 30, 2009

åh malmö (det handlar om STAD)


åh lilla malmö blev nyligen utsedd till årets tillväxtkommun, kolla vad fin motiveringen är jag blir helt sentimental.Motiveringen till tillväxtpriset:
Malmö stad har på ett konsekvent och målmedvetet sätt arbetat för att bli en attraktiv knutpunkt i Öresundsregionen. Satsningar på infrastruktur i regionen har vidgat arbetsmarknaden och sammanfogat Skåne och Själland. Staden har under ett par decennier genomgått en kraftfull och medveten strukturomvandling av både näringsliv och den fysiska miljön. Näringslivet har diversifierats och utvecklats samtidigt som samhällsbyggandet utgjort en viktig kraft för stadens omvandling. Staden vågar utmana och sticka ut för att sätta varumärket Malmö på kartan. Malmö Högskola har under sina drygt 10 år etablerat sig som en naturlig part tillsammans med regionens näringsliv och staden. Högskolan utgör en viktig del i satsningen på att bygga en kunskapsmiljö. Trots stora sociala utmaningar har Malmö utmärkt sig genom höga ambitioner för integration och kulturell mångfald. En viktig del av framgångarna för Malmös utveckling står att finna i det politiska ledarskapet. Ett ledarskap som pragmatiskt kombinerat ett regionalt perspektiv över nationsgräns med ett lokalt fokus.
läs mer här: http://malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/malmoharutsettstillaretstillvaxtkommun.5.730db38611fa2bcb36c800036316.html

malmö fick även Sveriges Arkitekters planpris vid Kaspergalan 2008 (läste fel först och trodde det var 2009 MEN PRIS SOM PRIS), priset fick Malmö för "strategin för stadens offentliga rum".

Motivering till planpriset:
Malmö stad tilldelas Sveriges Arkitekters Planpris 2008 för sin utveckling av strategin att använda det offentliga rummet för att stödja stadens utveckling. Arbetet pekar på de offentliga rummens betydelse för social mångfald, innovationskultur, attraktivitet och en långsiktigt hållbar stadsutveckling i en kunskapsekonomi. Ett gediget och föredömligt planeringsarbete över traditionella förvaltningsgränser från översiktlig planering till genomförande på plats där medborgarnas delaktighet och inflytande haft en betydelsefull roll.
läs mer här: http://malmo.se/bostadbygge/strategioffentligarum.4.3964bd3611d8d4a5d1c80006315.html

No comments: