Feb 16, 2009

Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur


jag är så sur nu att mitt hår inte ser ut som jag vill nu utan sen.

No comments: