Mar 23, 2009

på tidning, på papper, på tv; Egolek & Dataskoj

när man är ego (som jag) och tycker om att leva på datan (som jag), kan man klicka på denna länk med det passande namnet PHOTOFUN! http://www.photofunia.com och lägga in sig själv så man hamnar i olika magiska miljöer.