Mar 27, 2009

High Places & Fredrik igår på freaks n geeks






Fredrik var så mycket bättre än high places. och high places förstod inte att när man klappar högt och noga betyder inte det att de ska gå på igen efter att de gått av.

1 comment:

Madeleine said...

HIGH PLACES var ju ASBRA