Jan 30, 2009

for the love of buttericks och indian


jag var förnuftet istället för känsla och köpte bara ett indianpannband med fjädrar eftersom jag är indian, och banana köpte den röda karate peruken.

No comments: